PATRIOT SUPERSONIC MAGNUM USB 3.0 FLASH DRIVE

تکنولوژی انتقال اطلاعات:USB3
ارائه شده در ظرفیت های:64GB , 128GB , 256GB
سرعات خواندن و نوشتن: حداکثر تا  260MB/S  و  160MB/S 

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده