برخی از دستگاه های الکترونیکی که دارای باتری می باشند، دارای باتری با قابلیت جدا شدن دارند و این به آن علت است که در صورت خرابی، به راحتی تعویض شوند. البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که باتری های جدید نیاز به تعویض ندارند و دارای عمر مفید بالایی می باشند، لذا از این جهت به صورت داخلی در آمده و قابلیت تعویض ندارند. باتری های جدید از تکنولوژ...

برخی از دستگاه های الکترونیکی که دارای باتری می باشند، دارای باتری با قابلیت جدا شدن دارند و این به آن علت است که در صورت خرابی، به راحتی تعویض شوند. البته باید این نکته را نیز مد نظر داشت که باتری های جدید نیاز به تعویض ندارند و دارای عمر مفید بالایی می باشند، لذا از این جهت به صورت داخلی در آمده و قابلیت تعویض ندارند. باتری های جدید از تکنولوژی های لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر برخوردارند. شما می توانید تنوعی از باتری های لپ تاپ را در فروشگاه اینترنتی لوتوس مشاهده نمایید.

بیشتر

باتری لپ تاپ