یکی از نیازهای اصلی برای کنترل پرسنل توسط مدیریت، استفاده از دستگاه های کنترل حضور و غیاب دیجیتالی می باشد. این دستگاه ها که دارای انواع مختلف و طرز کار مختلف (مانند اسکنر اثر انگشت یا کارتی) می باشند، در هنگام ورود و خروج هر شخص، با درخواست یک المان شناسایی، ساعت ورود و خروج فرد را ثبت می نمایند و به ص.رت یک گزارش در اختیار ارشد و مدیر قرار می ...

یکی از نیازهای اصلی برای کنترل پرسنل توسط مدیریت، استفاده از دستگاه های کنترل حضور و غیاب دیجیتالی می باشد. این دستگاه ها که دارای انواع مختلف و طرز کار مختلف (مانند اسکنر اثر انگشت یا کارتی) می باشند، در هنگام ورود و خروج هر شخص، با درخواست یک المان شناسایی، ساعت ورود و خروج فرد را ثبت می نمایند و به ص.رت یک گزارش در اختیار ارشد و مدیر قرار می دهند. شما می توانید تنوعی از دستگاه های حضور و غیاب را در فروشگاه اینترنتی لوتوس مشاهده نمایید.

بیشتر

دستگاه حضور و غیاب 

جستجوی پیشرفته
موجود بودن